טופס בקשה להנפקת מדבקת איזור חניה / "אני מהרצליה"
פרטי המבקש
שם משפחה:*
שם פרטי:*
ת.ז:*
טלפון:*  
מספר רכב:*
סוג רכב:
דואר אלקטרוני:*  
טלפון נייד:
המדבקה תתקבל בדואר
 
כתובת מגורים למשלוח המדבקה
שם ישוב: 
שם רחוב:*
מספר בית:*
מספר דירה:*
מיקוד:*
מסמכים נדרשים
לצורך קבלת מדבקת החניה יש לצרף מסמכים סרוקים של צילום ת.ז, רישיון רכב, הצהרה ממקום העבודה לגבי הרכב / תצהיר חתום ע"י עו"ד לגבי הרכב , במידה והרכב שייך לבן משפחה
יש לצרף קבצים בפורמט של jpeg ,png, tif, bmp ,gif , jpg, pdf עד לגודל של 300kb
הדיירים הגרים בשכירות - חובה עליהם לשנות את כתובתם במשרד הפנים ולצרף צילום ת"ז עם כתובת מעודכנת. 
תעודת זהות + ספח סרוק * :
רישון רכב סרוק * :
הצהרה ממקום העבודה :
תצהיר חתום ע"י עורך דין :
 
הצהרה:
  קראתי ואני מאשר
האתר הוקם ע''י החברה לאוטומציה כל הזכויות שמורות © 2009