פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

הזמנת תיק מידע להיתר
 
בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 87 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.
 
לקוח/לקוחות נכבדים
בעמוד זה ניתן להזמין דף מידע תכנוני לחלקה/ות ולשלם את אגרת המידע בהתאם לבקשתכם.
התשלום יכול להיות מבוצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי. יש לעקוב אחר ההוראות ,על פי השלבים המופיעים על גבי המסך. יש למלא הפרטים הנדרשים בכל מקום בו תידרשו לכך. מילוי כל הפרטים באופן מדוייק יאפשר השלמת ההזמנה באופן מהיר וללא תקלות.
על מנת להזמין את המידע הנדרש יש למלא את השדות הבאים ".
בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב .

 

לתשומת ליבך : דף המידע שהינך עומד להזמין הינו כללי לעומת תיק מידע

שהנו תנאי סף להגשת היתר בניה ובו נדרש להגיש בנוסף מפה טופוגרפית חתומה.

*
*:
סה"כ לתשלום:
הזמנת תיק מידע להיתר
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...