טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

 הזמנת מידע להיטל השבחה

לאחר תשלום, יש לשלוח את הטופס לבקשת לקבלת מידע על היטל ההשבחה ביחד עם אישור התשלום

לכתובת המייל mhbsplan@gmail.com

*:
טולטיפ עזרה
*:
טולטיפ עזרה
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
הזמנת מידע להיטל השבחה
המערכת טוענת נתונים...