טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

מידע נדרש להיתר לפי סעיף 145א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965

 

גולש יקר,

בעמוד זה תוכל לבצע תשלום (בלבד) של האגרה הנדרשת לשם טיפול בתיק מידע.

תיק מידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובמהות העבודה המבוקשת ומהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.

התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

לתשומת לבך:

לשם הזמנת תיק מידע, יש להגיש בקשה ע"י עורך הבקשה בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין באתר משרד הפנים.

מערכת רישוי זמין

המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 45 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.

שימו לב! הגשת בקשה למידע תתבצע באמצעות ממשק מפ"י בלבד! למצגת הסבר.

לצורך ביצוע תשלום האגרה, יש למלא את פרטים בהמשך דף זה ולעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יש לשמור את אישור התשלום לצורך מעקב ובהמשך לקליטה במערכת רישוי זמין.

*:
טולטיפ עזרה
*:
טולטיפ עזרה
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
תשלום עבור הזמנת תיק מידע להיתר
המערכת טוענת נתונים...