טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, תוקף המוצר פג!
*:
טולטיפ עזרה

מכרז מס' 6/2019
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תש"פ.
תתקיים פגישה לצורכי הבהרות למכרז בתאריך 31.7.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות במועצה מקומית ירוחם, ההשתתפות בישיבה זו הינה חובה!
הגשת הצעות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית בתיבת המכרזים במשרדי הרשות וזאת לא יאוחר מיום 12.8.19 בשעה 12:00
עלות השתתפות במכרז: 500 שח
ניתן לשלם בתאריכים: 22.07.19 - 12.8.19 בשעה 12:00

ערבות בנקאית: 15000 ש"ח

התשלום המכוון עד לתאריך 11.08.2019

לפרטים נוספים:

לילך וקנין 0545792405

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
500.00 ש''ח
מכרז שירותי הסעות תלמידים ומורים
המערכת טוענת נתונים...