טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, תוקף המוצר פג!
*:
טולטיפ עזרה

מכרז מס' 54/19 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
500.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
54/2019
מכרז מס' 54/19 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה
המערכת טוענת נתונים...