טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

בקשה לתיק מידע להיתר - לפי תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) תשע"ה - 2016 

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
195.54 ש''ח
:
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
בקשה לקבלת תיק מידע להיתר
המערכת טוענת נתונים...