טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

טבלת מועדים

 

תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

04/04/19

חמישי

13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

17/4/19

רביעי

עד השעה 15:00

פתיחת מעטפות – מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה

17/4/19

רביעי

16:00

 
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
250.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
7/2019
7/2019
המערכת טוענת נתונים...