טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

טבלת מועדים

 

תאריך

יום

שעה

ישיבת הבהרות חובה

4/04/19

חמישי

11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

10/4/19

ראשון

13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

17/4/19

רביעי

לא יאוחר מהשעה 15:00

פתיחת מעטפות

17/4/19

רביעי

16:00

 
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
500.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
8/2019
8/2019
המערכת טוענת נתונים...