טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

מכרז פומבי מס' 27/2018
לאספקת שירותי הנהלת חשבונות ושירותים חשבונאיים
רכישת מסמכים תמורת 500 ? , שלא יוחזרו.
פרטים נוספים באתר המועצה
מועד הגשה: לא יאוחר מיום ד' 2.1.19 עד שעה 15:00
במשרדי לשכת מנכ"ל המועצה )רח' מודיעים 10 , שוהם
לפרטים: דנה מורי רכזת מכרזים - - 052-9402277
ג'קי להב גזבר המועצה - 03-9722852

המסמכים ישלחו במייל לאחר התשלום

*:
טולטיפ עזרה
בחר כמות בין 1 לבין 100
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
500.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
27/2018
 27/2018 -  מכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות  ושירותים חשבונאיים
המערכת טוענת נתונים...