טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

מכרז תחנות שאיבה - תחזוקת תחנות שאיבה וקווי סניקה במערכת הביוב של המועצה.

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
500.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
5/2019
מכרז 5-2019 תחנות שאיבה
המערכת טוענת נתונים...