פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

דף המידע מכיל מידע תכנוני לחלקה ואינה משמש לצורך תיק מידע להיתר (רישוי זמין)

*:
סה"כ לתשלום:
191.30 ש''ח
* :
דף מידע תכנוני
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...