פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

את אישור התשלום/רכישה הכולל את פרטי הגוש והחלקה (לא קבלה) יש לצרף לבקשה שתוגש במערכת רישוי זמין.

המידע ימסר לאחר סיום הטיפול בבקשה במערכת רישוי זמין.

*:
סה"כ לתשלום:
194.00 ש''ח
תיק מידע להיתר
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...