טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

ההופעה "שירת המונים." תצולם בווידאו ותפורסם לציבור באמצעי פרסום ובמדיות השונות. לפיכך, ייתכן ודמותך ודמות הקטינים ו/או החסוי/ה שיגיע עמך להופעה, יופיעו  בצילומי המופע.

בעצם ההרשמה להופעה את/ה מאשר/ת  בזאת  ונותן/ת הסכמתך  הבלתי חוזרת לעיריית כפר סבא, בשמך ובשם ילדיך הקטינים (כל ילד מתחת לגיל 18, לרבות פעוט), ו/או בשם החסוי/ה, כי לצילום כאמור וכי העירייה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות בתוצרי הצילום (תמונות סטילס או קטעי וידאו) , שימוש מכל מין וסוג שהוא, בכל פורמט פרסומי ובכל מדיה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או מי מטעמה ומבלי שאת/ה ו/או  הקטין/ים ו/או החסוי/ים תקבלו על כך תמורה כלשהי, וללא הגבלת זמן, ואת/ה מוותר/ת  בזאת בשמך ובשם ילדיך הקטינים ו/או החסוי/ה, באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי עיריית כפר- סבא בגין השימוש בצילומים כאמור, ואת/ה משחרר/ת בזאת את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק כתוצאה מפרסום הצילומים כאמור.

  • הנני ההורה או האפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין/ים /החסוי/ה מאשר/ת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת הנ"ל, וכן מצהיר/ה כי הסכמתי זו ניתנת גם על דעת האפוטרופוס  הנוסף.
*:
טולטיפ עזרה
בחר כמות בין 1 לבין 5
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
10.00 ש''ח
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
* :
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
:
טולטיפ עזרה
שירת המונים 26.12.2019
המערכת טוענת נתונים...