טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

בקשה לקבלת מידע להיתר לפי קובץ תקנות 7682 לתקנות התכנון והבנייה  (רישוי בנייה) התשע"ו-2016

ותקנות התכנון והבניה(מסירת מידע), תשמ"ט-1989

*:
טולטיפ עזרה
סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
194.00 ש''ח
בקשת מידע תכנוני
המערכת טוענת נתונים...