טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על -. 150 ש"ח
(כולל אגרת הבקשה). אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה
יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
20.00 ש''ח
תשלום אגרה חופש המידע
המערכת טוענת נתונים...