פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על -. 150 ש"ח
(כולל אגרת הבקשה). אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה
יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

סה"כ לתשלום:
20.00 ש''ח
תשלום אגרה חופש המידע
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...