פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

הזמנת תיק מידע הנדסי
 
בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 87 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.
 
לקוח/לקוחות נכבדים
בעמוד זה ניתן להזמין דף מידע תכנוני לחלקה/ות ולשלם את אגרת המידע בהתאם לבקשתכם.
התשלום יכול להיות מבוצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי. יש לעקוב אחר ההוראות ,על פי השלבים המופיעים על גבי המסך. יש למלא הפרטים הנדרשים בכל מקום בו תידרשו לכך. מילוי כל הפרטים באופן מדוייק יאפשר השלמת ההזמנה באופן מהיר וללא תקלות.
על מנת להזמין את המידע הנדרש יש למלא את השדות הבאים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור        "הזמן מידע".
בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב .
 

לתשומת ליבך: תיק מידע הינו תנאי סף להגשת בקשה להיתר בניה

ובו נדרש בנוסף להגיש מפה טופוגרפית חתומה

אם פרטי גוש וחלקה שברשותך אינם מופיעים ברשימה יש להקליד גוש 9999 חלקה 1 על מנת להמשיך.

*
*:
סה"כ לתשלום:
* :
* :
* :
תיק מידע להיתר
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...