פורטל התשלומים ומסחר אלקטרוני לרשויות מקומיות טופס רכישת מוצר

רכישה

*

בקשת מידע ע"פ סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה

בהתאם לסעיף 119א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות,

מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

* בכל שאלה או בירור ניתן לפנות למרכז השירות והמידע  

  בטלפון : 03-9053111 או במייל TashlumHandasa@ptikva.org.il

 

תוך 2 ימי עבודה מרגע שליחת הטופס, יישלח מייל ממרכז המידע והשירות שיאשר תקינות הבקשה

או יתריע על ליקויים בבקשה תוך פירוט התיקונים הנדרשים.

דף המידע יופק תוך 30 יום רק במידה והטופס הגיע כנדרש ובוצעו תשלומים בגין כלל החלקות הכלולות בדף.

דף המידע יישלח לכתובת המייל שתצויין בעת התשלום או יימסר ידנית במרכז המידע והשירות בשעות קבלת קהל.

אנא בחר את אפשרות מסירת דף המידע הרצויה בתיבת אופן מסירה.

*:
סה"כ לתשלום:
192.00 ש''ח
:
* :
דף מידע
לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
המערכת טוענת נתונים...