טופס רכישת מוצר (שלב 1 מתוך 3)

לא ניתן לבצע הזמנה, המכירה/ההרשמה למוצר זה הסתיימה
*:
טולטיפ עזרה

מכרז פומבי מס' 1/2020

מכרז למתן שירותי מדידת נכסים ופענוח תצלומי אוויר לצורך חיוב בארנונה עבור עיריית כרמיאל

סה"כ לתשלום:
טולטיפ עזרה
3000.00 ש''ח
מספר המכרז *:
טולטיפ עזרה
1/2020
מכרז למתן שירותי מדידה
המערכת טוענת נתונים...