טופס בקשה להנפקת תו חניה "אני רמת שרוני"

פרטי המבקש

כוכבית הינה שדה חובה
:*
:*
:*
:*  
:*
:*  
:

כתובת מגורים מעודכנת במשרד הפנים

 
*
*
*
 

מסמכים נדרשים

יש לצרף צילום ת.ז כולל ספח ורישיון רכב בתוקף. רכב ממקום העבודה- יש לצרף אישור ממקום העבודה, רכב שכור / ליסינג - יש לצרף אישור השכרה/ ליסינג,
רכב שאינו ע"ש תושב העיר אך בשימושו הבלעדי של התושב (קירבה מדרגה ראשונה)- יש לצרף תצהיר חתום ע"י עו"ד.
רכב ע"ש תושב העיר אשר משתמש תושב אחר (קירבה מדרגה ראשונה)- יש לצרף ת"ז כולל ספח של בעל הרכב ושל התושב המשתמש ברכב.
דיירים הגרים בשכירות - חובה עליהם לשנות את כתובתם במשרד הפנים ולצרף צילום ספח ת"ז עם כתובת עדכנית.
יש לצרף קבצים בפורמט של jpeg ,png, tif, bmp ,gif , jpg, pdf עד לגודל של 2Mb 
:*
:*
:
תצהיר חתום ע"י עורך דין :
:
:
 
:
 
האתר הוקם ע''י החברה לאוטומציה כל הזכויות שמורות © 2009