תשלומי הורים לבית הספר
 
  ת.ז תלמיד:  *  
ת.ז בית אב*
שם בית ספר:
 
* ת.ז בית אב הינה ת.ז אב או אם בהתאם לרישום בבית הספר